Naše služby

Úverové poradenstvo

Ak ste dostali ponuku na získanie bezúčelového, spotrebného, prevádzkového alebo hypotekár-neho úveru a banka alebo nebankový subjekt Vám vypracuje úverovú ponuku nemusí to byť pre Vás tá najlepšia ponuka na bankovom trhu.

Zistíme za Vás, či sa Vám to oplatí alebo Vám nájdeme úver , pri ktorom ušetríte na bankových poplatkoch, úrokových sadzbách, prípadne získame pre Vás najlepšiu ponuku na bankovom trhu Slovenskej republiky.

Ak máte už dlhy a žiadna banka Vám nechce refinancovať úver, keďže ste už zapísaní v úverovom registri zhodnotíme Vaše reálne možnosti a dohodneme za Vás spôsob vyrovnania dlhov vo Vašej banke aby to bolo pre Vás reálne z Vašich príjmov postupne vyplatiť.

Preto najprv zistíme koľko ste schopní pravidelne splácať a začneme komunikovať s bankou, či je ochotná akceptovať Vašu mesačnú splátku alebo hľadať iné riešenie, ktoré by vyriešilo túto situáciu.

Osobný bankrot

Ak už máte aspoň jednu exekúciu na súde a nevlastníte žiadny majetok a nie ste schopní sa s exekútorom dohodnúť na splátkach, ktoré by ste boli schopní reálne splácať, tak je pre Vás dobré vyriešiť svoje dlhy formou osobného bankrotu.

Ešte predtým ako vyhlásite osobný bankrot vyhodnotíme aj iné možnosti, ktoré môžu byť pre Vás lepším riešením vo Vašej konkrétnej situácii. Nie vždy sa oplatí vyhlásiť osobný bankrot hlavne ak Váš dlh nie je vysoký a vyhlásením osobného bankrotu by ste nasledujúcich 7 -10 rokov nemohli nadobudnúť žiaden majetok (kúpa, dedičstvo, darovanie), z ktorého by Vaši veritelia mohli nárokovať čiastočné alebo úplné zaplatenie Vášho dlhu, čo v tomto prípade Váš problém určite nevyrieši.

V takomto prípade je pre Vás vhodnejšie oddlženie formou splátkového kalendára alebo financovania z nového úveru vďaka ktorému by ste sa mohli svojich dlhov zbaviť a vedeli by ste nastaviť splátky úveru tak, aby ste nezaplatili viac ako ste si v banke požičali.

Splátkový kalendár

Tento spôsob oddĺženia je vhodný v prípade, ak nejaký majetok vlastníte a nechcete o neho prísť v exekúcii, alebo vyhlásením osobného bankrotu. V procese Vášho oddĺženia týmto spôsobom počas 5 rokov zaplatíte iba 30 % pôvodného dlhu, avšak minimálne o 10 % viac ako je hodnota Vášho majetku, ktorý si chcete ponechať vo vlastníctve.

Na splátkovom kalendári sa môžete dohodnúť aj v prípade ak nevlastníte žiadny majetok, ale Váš príjem je dostatočný na to, aby ste postupne splatili aspoň 30 % dlhu počas obdobia 5 rokov a zvyšok dlhu Vám bude odpustený za poctivé splatenie časti dlhu.

Pre lepšie pochopenie jednotlivých našich služieb prejdite do časti „Praktické príklady“ alebo kliknite na tento odkaz: https://vasosobnybankrot.sk/sample-page/