Praktické príklady

V tejto časti Vám názorne ukážeme konkrétne príklady na lepšie pochopenie jednotlivých našich služieb, ktoré ponúkame pre Vás.

Príklad na získanie lepších úverových podmienok

Bankový úver, ktorý Vám ponúkne Vaša banka je v sume 30.000 EUR na 8 rokov:

  1. banka: splátka 392,64 €, poplatky banky: 75,00 €/mesiac, celkom zaplatíte: 44.893,25 €
  2. banka: splátka 394,24 €, poplatky banky: 3,125 €/mesiac, celkom zaplatíte: 38.147,00 €
  3. banka: splátka 394,75€, poplatky banky: 0,00 €/mesiac, celkom zaplatíte: 37.896,00 €
  4. banka: splátka 419,54 €, poplatky banky: 0,00 €/mesiac, celkom zaplatíte: 40.275,84 €
  5. banka: splátka 437,73 €, poplatky banky: 0,00 €/mesiac, celkom zaplatíte: 42.022,08 €
  6. banka: splátka 393,98 €, poplatky banky: 2,348 €/mesiac, celkom zaplatíte: 37.822,08 €

Výsledok:

Rozdiel medzi najnižšou a najvyššou cenovou ponukou môže predstavovať cca 7.000,00 €, čo predstavuje 23,6 % z pôvodnej požičanej sumy. Na celkových splátkach vieme teda reálne ušetriť 73,00 €. A to sme ešte nezačali s konkrétnymi bankami osobne vyjednávať ešte lepšie podmienky. Reálne dokážeme ušetriť aj 35 % pôvodnej požičanej sumy. Tak prečo platiť viac?

Poznámka: príklady bankových úverov sme zisťovali priamo v bankách z verejne dostupných zdrojov, a keďže sme nezávislí preverovatelia úverov, čiže nepracujeme pre konkrétnu finančnú inštitúciu, vieme Vám poskytnúť pravdivé a neskreslené informácie a preto nám môžete veriť, že pracujeme pre Vás a nenaháňame bankám klientov na nevýhodné úvery.

Príklad na osobný bankrot

V banke sme si požičali na podnikateľský zámer 50.000 €, ktoré sme investovali do zariadenia, reklamy a zásob tovaru. V čase Covid-19 sme dlhodobo nemohli pokračovať v podnikaní a prestali sme splácať tento úver. Po roku nesplácania úveru nás banka dala na exekúciu.

Keďže nemáme žiadny majetok, ktorý by sa dal speňažiť a dlhy v exekúcii narástli na sumu 84.000,00 €, ktoré exekútor vyžaduje splatiť do 2 rokov, je pre nás nemožné mesačne sumu 3.500,00 €, keďže sme sa zamestnali na Slovensku a náš plat nedosahuje ani 1000 € / mesiac.

V tomto prípade sa rozhodneme pre osobný bankrot a celý dlh aj s exekúciou nám bude odpísaný a exekútor ani banka nemá právo požadovať pri vyhlásení osobného bankrotu žiadne peniaze. My im len pošleme rozhodnutie o oddĺžení a ak by nás aj chceli následne kontaktovať nemajú žiadne právo vymáhať ani 0,01 € od nás.

Príklad na splátkový kalendár

V banke sme si požičali na podnikateľský zámer 50.000 €, ktoré sme investovali do zariadenia, reklamy a zásob tovaru. V čase Covid-19 sme dlhodobo nemohli pokračovať v podnikaní a prestali sme splácať tento úver. Po roku nesplácania úveru nás banka dala na exekúciu.

Majetok v podnikaní bol ocenený na 15.000 €, ktorý sme po skončení podnikania postupne rozpredali a z týchto peňazí sme vrátili banke 5.000 €.

Majetok, ktorý máme súd v príprave na splátkový kalendár ohodnotil na 12.000 € a chceme si ho nechať. Keďže sme už splatili 10 % a povinnosť splatiť úver cez inštitút splátkového kalendára nám súd nariadil v sume 30 % z výšky pôvodného úveru, čiže 15.000 €, doteraz sme vrátili 5.000 € a náš súčasný príjem je vo výške 850 €, súd nás zaviazal splácať 5 rokov v sume po 170 € mesačne. Dokopy tak zaplatíme iba 10.000 € v splátkach, 5.000 € už sme vyplatili predtým a zvyšných 35.000 € nám za zodpovedné platenie štát odpustí a zbavíme sa tak svojho dlhu.